Regulamin sklepu internetowego

Legenda g艂osi, 偶e kto艣 tu zagl膮da

搂1
[POSTANOWIENIA OG脫LNE]

1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym https://egzaminzcnb.pl/ prowadzony przez CNB SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭, NIP: 6981859824, REGON: 520599572, e-mail: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com

2. Poj臋cia u偶yte w regulaminie oznaczaj膮:

a. Klient – osoba fizyczna (posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych) lub prawna, kt贸ra dokona艂a lub zamierza dokona膰 zakupu w sklepie internetowym Czarno na Bia艂ym. Klientem mo偶e by膰 zar贸wno konsument, jak i przedsi臋biorca,

b. Sprzedawca – CNB SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭, Pszenna 4a, 64-000 Ko艣cian, NIP: 6981859824,

c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawc臋 w domenie
https://egzaminzcnb.pl/,

d. Konsument – w my艣l ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – U偶ytkownik, kt贸ry jako osoba fizyczna dokonuje czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, s膮 r贸wnie偶 przedsi臋biorcy prowadz膮cy jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, zawieraj膮cy umowy niemaj膮ce charakteru zawodowego wynikaj膮cego z przedmiotu wykonywanych przez nich dzia艂alno艣ci,

e. Konto U偶ytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawieraj膮ce dane podane podczas rejestracji,

f. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi za艂膮cznikami.

3. Sklep oferuje w sprzeda偶y detalicznej za pomoc膮 sieci internet ebooki. Powy偶sze produkty dost臋pne s膮 poprzez Sklep w formie produkt贸w elektronicznych.

4. Szczeg贸艂owe informacje o produktach znajduj膮 si臋 na stronie internetowej
https://egzaminzcnb.pl/, jak r贸wnie偶 udost臋pniane s膮 w drodze wiadomo艣ci e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

5. Klient mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 drog膮 pocztow膮 na adres wskazany w punkcie 2b oraz drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com.

搂2
[WARUNKI KORZYSTANIA Z US艁UGI]

1. By m贸c z艂o偶y膰 zam贸wienie przez Sklep Klient spe艂ni膰 musi nast臋puj膮ce wymagania techniczne:

a. posiada膰 komputer, laptop lub inne urz膮dzenie z dost臋pem do internetu,

b. posiada膰 dost臋p do poczty elektronicznej,

c. korzysta膰 z przegl膮darki internetowej (zaleca si臋 korzystanie z najnowszej wersji),

d. korzysta膰 z minimalnej rozdzielczo艣ci ekranu 1024×768,

e. w艂膮czy膰 w przegl膮darce mo偶liwo艣膰 zapisu plik贸w cookies.

2. Sklep internetowy udost臋pnia us艂ugi elektroniczne w postaci:

a. rejestracji Konta i utrzymania Konta U偶ytkownika,

b. formularza zam贸wienia,

c. newslettera,

d. chat,

e. formularza kontaktowego.

3. Za 艣wiadczenie ww. us艂ug Sklep nie pobiera 偶adnych op艂at.

搂3
[ZAWIERANIE UM脫W]

1. Umowa zawierana jest pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT) okre艣lonymi w z艂otych polskich. Ceny produkt贸w nie obejmuj膮 koszt贸w przesy艂ki.

3. Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane za pomoc膮 strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zam贸wienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta U偶ytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzeda偶y telefonicznej oraz za po艣rednictwem poczty e-mail.

4. Aby dokona膰 zakupu Klient wybiera interesuj膮ce go produkty w Sklepie poprzez klikni臋cie odpowiedniego przycisku. Po zako艅czeniu wybierania produkt贸w, Klient przechodzi do zak艂adki, w kt贸rej okre艣la spos贸b p艂atno艣ci.

5. Nast臋pnie Klient klika przycisk „Kupuj臋 i p艂ac臋”, kt贸ry przekierowuje Klienta na stron臋 zawieraj膮c膮 informacje o dokonywanym zam贸wieniu. Do informacji tych nale偶y m.in.: okre艣lenie g艂贸wnych cech zam贸wionych towar贸w, wskazanie 艂膮cznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zam贸wienia.

6. Klient, w celu dokonania zam贸wienia, jest obowi膮zany potwierdzi膰 z艂o偶enie zam贸wienia poprzez klikni臋cie przycisku „Kupuj臋 i p艂ac臋” znajduj膮cego si臋 pod podsumowaniem zam贸wienia.

7. Klikni臋cie przycisku „Kupuj臋 i p艂ac臋” jest r贸wnoznaczne z o艣wiadczeniem wiedzy Klienta o z艂o偶eniu zam贸wienia poci膮gaj膮cego za sob膮 obowi膮zek zap艂aty.

8. Do zawarcia umowy sprzeda偶y dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta z艂o偶enia zam贸wienia, tj. z momentem klikni臋cia przycisku „Kupuj臋 i p艂ac臋”.

9. Po z艂o偶eniu zam贸wienia przez Klienta, Sprzedawca wysy艂a wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 z艂o偶enie zam贸wienia do realizacji wraz z danymi dotycz膮cymi jego realizacji, do kt贸rych nale偶y m.in.: okre艣lenie g艂贸wnych cech zam贸wionych towar贸w, termin realizacji zam贸wienia, wskazanie 艂膮cznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zam贸wienia.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie tre艣ci zawartej umowy nast臋puje poprzez:

a. udost臋pnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,

b. utrwalenie tre艣ci umowy w systemie informatycznym Sklepu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zam贸wienia w ramach umowy sprzeda偶y, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta s膮 niezgodne z prawd膮.

搂4
[TERMINY I SPOSOBY P艁ATNO艢CI]

1. Strona internetowa udost臋pnia nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wienie:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego (przedp艂ata),

b. za po艣rednictwem zewn臋trznego dostawcy p艂atno艣ci (przedp艂ata).

c. kart膮 p艂atnicz膮.

2. Klient jest zobowi膮zany dokona膰 zap艂aty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.

3. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez klienta Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu na ten sam instrument p艂atniczy, za pomoc膮 kt贸rego Klient dokona艂 p艂atno艣ci.

4. Operatorem kart p艂atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

搂5
[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1. Produkty s膮 dostarczane na adres e-mail wskazany przez Klienta.

2. Czas realizacji zam贸wienia wynosi do 15 minut od zaksi臋gowania zap艂aty za zam贸wiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji p艂atno艣ci).

搂6
[PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY]

1. Reklamacje w zakresie us艂ug 艣wiadczonych przez Serwis mo偶na zg艂asza膰 pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:

CNB SP. Z O.O. ul. Pszenna 4a, 64-000 Ko艣cian

lub drog膮 elektroniczn膮: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com . Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰 oznaczenie osoby zg艂aszaj膮cej reklamacj臋 (imi臋, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia b臋d膮cego przyczyn膮 reklamacji.

2. Reklamacje zostan膮 rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zg艂oszenia.

3. Odst膮pienie od umowy w terminie do 14 dni: produkt nie jest obj臋ty ustawowym terminem odst膮pienia od umowy w terminie do 14 dni z racji bycia produktem w pe艂ni cyfrowym, a wi臋c ustawowo wykluczonym z mo偶liwo艣ci zwrotu.

搂7
[REKLAMACJA PRODUKTU (R臉KOJMIA ZA WADY)]

1. Sprzedawca obowi膮zany jest do dostarczania produkt贸w wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po up艂ywie dw贸ch lat od dnia wydania produktu. Przed up艂ywem powy偶szego terminu konsument mo偶e powiadomi膰 Sprzedawc臋 o stwierdzeniu wady w wysy艂aj膮c stosown膮 wiadomo艣膰 e-mail na adres: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com.

3. Konsument nie jest zwi膮zany powy偶szymi sposobami sk艂adania reklamacji. Mo偶e on z艂o偶y膰 zg艂oszenie reklamacyjne w dowolny spos贸b pod warunkiem wykorzystania trwa艂ego no艣nika.

4. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰:

a. imi臋 i nazwisko lub firm臋 kupuj膮cego,

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,

c. do艂膮czony dow贸d zakupu produktu (np. paragon, faktura, dow贸d przelewu itp.),

d. dok艂adne oznaczenie reklamowanego towaru,

e. wskazanie wady opisuj膮cej niezgodno艣膰 towaru z umow膮 i daty jej wyst膮pienia,

f. 偶膮danie reklamuj膮cego (odst膮pienie od umowy, obni偶enie ceny, wymiana produktu, usuni臋cie wady),

g. dat臋 wniesienia i podpis sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

5. Sprzedawca potwierdza wp艂yw reklamacji i wzywa konsumenta do niezw艂ocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania si臋 do reklamacji.

6. W przypadku nie uwzgl臋dnienia reklamacji, towar zostanie odes艂any wraz z opini膮 co do niezasadno艣ci reklamacji.

7. Je偶eli Sprzedawca nie ustosunkuje si臋 do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje si臋, 偶e uzna艂 reklamacj臋 konsumenta i jego 偶膮danie.

搂8
[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSI臉BIORCAMI DOKONUJ膭CYMI ZAM脫WIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie do um贸w zawieranych z Klientami b臋d膮cymi przedsi臋biorcami dokonuj膮cymi zam贸wienia w celach zawodowych.

2. Z艂o偶enie zam贸wienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem o艣wiadczenia, i偶 osoba sk艂adaj膮ca zam贸wienie jest upowa偶niona do reprezentowania podmiotu, w imieniu kt贸rego zam贸wienie z艂o偶ono. Z艂o偶enie zam贸wienia bez stosownego upowa偶nienia skutkowa膰 b臋dzie odpowiedzialno艣ci膮 osoby sk艂adaj膮cej zam贸wienie za wszelkie szkody wynik艂e z tego faktu.

3. Przedsi臋biorca jest zobowi膮zany zbada膰 przesy艂k臋 dostarczan膮 mu za po艣rednictwem przewo藕nika w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowi膮zany jest dochowa膰 wszelkich czynno艣ci zmierzaj膮cych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.

4. Przedsi臋biorca traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 rzeczy w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej – je偶eli nie zawiadomi艂 sprzedawcy niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsi臋biorc膮 w ci膮gu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

6. Wszelkie spory wynikaj膮ce z realizacji umowy zawartej mi臋dzy Sprzedawc膮 a Przedsi臋biorc膮 rozstrzygane b臋d膮 przez S膮d w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

搂9
[POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZWI膭ZANIA SPOR脫W]

1. W celu rozwi膮zania sporu zaistnia艂ego w zwi膮zku z dokonywaniem zakup贸w w Sklepie, konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pomocy nast臋puj膮cych instytucji przed wytoczeniem sprawy w s膮dzie powszechnym:

a. skorzystanie ze sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez z艂o偶enie wniosku o rozstrzygni臋cie sporu wynikaj膮cego z umowy sprzeda偶y,

b. zwr贸cenie si臋 do Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w celu polubownego zako艅czenia sporu,

c. zwr贸cenia si臋 o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, kt贸rej celem jest ochrona praw konsument贸w.

2. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ciach skorzystania przez konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania spor贸w oraz dost臋pno艣ci procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsument贸w, organizacji spo艂ecznych zajmuj膮cych si臋 ochron膮 praw konsument贸w, a tak偶e Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

搂10
[POSTANOWIENIA KO艃COWE]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze wzgl臋du na zmiany w przepisach obowi膮zuj膮cego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji um贸w. Zmiany te nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na z艂o偶one, realizowane lub wykonane zam贸wienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Regulamin obowi膮zuje od dnia 01-01-2022.

[FORMULARZ ODST膭PIENIA OD UMOWY]

Adresat                                                                                                                                                                    Adres pocztowy
Ja / My (*) niniejszym informuj臋 / informujemy (*) o moim / naszym (*) odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy:
Nazwa produktu                                                                                                                                              Cena

Razem
Data zawarcia umowy
Data odbioru produkt贸w
Imi臋 i nazwisko
Adres konsumenta (-贸w)
Data i podpis